Klubové schůze členů:

   Schůze hororolezců dne: 17.3.2005

 Místo konání schůze: salónek na Motorestu  

 Program schůze:  Přednáška ze zdravovědy, testy, průkazy

Výkonný výbor:           P.Hartman, J.Nacko, P.Krištof, I.Kadidlová, M.Hartmanová

Členové:                      J.Havel,  J.Kotva, Vl.Dospěl,

Kandidáti a čekatelé:  M.Hartmann, Martin Pražan, Miloš Pražan,  J.Chvála, O.Pachovský, O.Matoušek, L.Nožková,

          Účast: 15 členů horoklubu Polička.

 • Předseda:               P.Hartmann

 • Místopředseda:      J.Nacko

 • Hospodář:               P.Krištof

 • Zapisovatel:            M.Hartmanová

 • Lékař:                     I.Kadidlová

 • Instruktor:             P.Hartmann,      S.Nožka zástupce (Lída)

 

 • Zjištění znalostí členů klubu ze zdarvovědy

 • Přednáška ze zdravovědy (novinky)

 • Testy - projití jednotlivých otázek z testů a vysvětlení různých okolností

 • Ukázky - stabilizované polohy aj.

 • Závěr - slabší znalosti ze základů zdravovědy !!!

          Výsledky testů ze zdravovědy:

 Jméno:  počet bodů:  úspěšnost:  prospěl:  neprospěl:
 Hartmanová M. 149 93 %  
 Hřebíček L. 123 77 %  
 Krištof Pavel - -    
 Kadidlo Mirek - -  
 Nacko J. - -    
 Havel Jan 63 40 %  
 Orel Tomáš 80 50 %  
 Kotva Josef 123 77 %  
 Dospěl Vl. 89 56 %  
 Hartmann M. 98 61 %  
 Matoušek O. 69 43 %  
 Pachovský O. 90 56 %  
 Pražan Martin 96 60 %  
 Pražan Miloš 77 48 %  
 Chvála J. 92 58 %  
 Minimální počet  pro splnění požadavků ze zdravovědy na člena je 120 bodů................................75%

 

  Hartmann P.   Instruktor  
  Mudr: Kadidlová I.   Lékařka  

ICQ:149102691

 

MS Office 2000 © Optimalizováno pro [ 1024x768 ] Microsoft Internet Explorer 6, aktualizace 19.04.2006 23:10

Web design © Spider 2006