Podle podkladů: ing.F.Doležal, ing. F.Trefulka,    Sestavil s nákresy, foto: P.Hartmann 

Poslední úprava: 13.03.2001